Bio Power sp z o.o.
Bio Power Sp. z o.o. to lider na rynku OZE w dziedzinie innowacyjności stosowanych rozwiązań, współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Posiadamy szerokie doświadczenie oraz najnowocześniejsze autorskie rozwiązania, które czynią
O Firmie:

Firma Bio Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 23 lutego 2007 roku. Spółka może używać skrótu BP Sp. z o.o..

Siedzibą Spółki jest miasto Zamość. Strategicznym Udziałowcem Spółki jest austriacka firma NAHTEC GmbH z siedzibą w Lebring zajmująca się projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni, bioelektrowni a także ciepłowni wykorzystujących jako czynnik energetyczny różnego rodzaju biomasę. Zaprojektowała i wykonała kilkadziesiąt tego rodzaju obiektów na terenie Austrii i innych krajów. Nasza Spółka jest wyłącznym przedstawicielem firmy NAHTEC GmbH na obszar Polski.
Celem firmy BP Sp. z o.o. jest aktywne uczestniczenie w rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Usytuowanie siedziby firmy na terenie wschodniej Polski ma znaczenie strategiczne. Wyjątkowe warunki agrotechniczne, klimatyczne a także demograficzne obszarów Polski wschodniej, stwarzają nadzwyczaj dogodne warunki dla rozwoju szeroko pojętej agroenergetyki. Zajmujemy się wyborem lokalizacji, projektowaniem , budową i eksploatacją obiektów energetycznych wykorzystujących różnego rodzaju produkty pochodzenia organicznego, służące do pozyskiwania biogazu w procesie beztlenowej fermentacji masy organicznej. Bio Power sp. z o.o. zajmuje się także szeroko rozumianym doradztwem w zakresie inwestowania w odnawialne źródła energii, opracowywaniem koncepcji, a także pomocą w uruchamianiu i prowadzeniu spółdzielni energetycznych.
 

W roku 2014 firma Bio Power zainicjowała powstanie pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej (Spółdzielnia Nasza Energia), w której pełni funkcję strategicznego partnera. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez Bio Power na terenie Zamojszczyzny ma powstać pierwszy w kraju autonomiczny kompleks energetyczny pracujący w oparciu o odnawialne źródła energii.

Zarząd

 

Prezesem spółki jest dr inż. RYSZARD RABIEGA absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Zamość, kolejno na stanowiskach: kierownika wydziału Automatyki i Zabezpieczeń, głównego inżyniera, dyrektora technicznego, dyrektora naczelnego, a po przekształceniu Zakładu Energetycznego w Zamojską Korporację Energetyczną SA, prezesa zarządu.
Od 1998 obejmuje stanowisko dyrektora Wschodniego Oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji zawodowych o profilu technicznym a także ekonomiczno organizacyjnym w sektorze energetycznym. Aktywnie uczestniczy w ruchu wynalazczym, jest autorem ponad dwudziestu projektów wynalazczych i patentów. Aktualnie pełni funkcję Prezesa zarządu polsko-austriackiej firmy BIO POWER Sp. z o.o. Z siedzibą w Zamościu, zajmującej się głównie bioenergetyką. Cel jaki stawia sobie obecnie firma Bio Power to uczynienie z Lubelszczyzny krajowego zagłębia biogazowych źródeł energii.


Hit Counter provided by Skylight
Top